Tagarchief: welkom

Seizoen 2018/2019

Beste leden, ouders, verzorgers,

Op 7 juni jongstleden hebben wij jullie hulp gevraagd in onze zoektocht naar een nieuwe train(st)er. Wij willen jullie bedanken voor alle tips en steun hiervoor. Tijdens de onderlinge wedstrijden hebben wij gecommuniceerd dat we een potentiële kandidaat hadden, maar helaas heeft deze kandidaat laten weten er toch vanaf te zien.

Dit betekent dat wij jullie met pijn in ons hart moeten mededelen dat wij komend seizoen niet kunnen starten met onze lessen en dat we de vereniging stil moeten leggen.

Volgens onze statuten kunnen wij als dagelijks bestuur niet het lidmaatschap met onze leden om deze reden opzeggen. Als dagelijks bestuur stellen wij voor om de vereniging vooralsnog niet op te heffen en om de contributie voor het komend seizoen vast te stellen op € 0,-. Tot die tijd zal het dagelijks bestuur geen contributie innen. Op korte termijn zal een Algemene Leden Vergadering worden ingepland om de toekomst van de vereniging te bespreken. Vooruitlopend op deze vergadering zullen alle leden bij de KNGU worden uitgeschreven om de kosten voor de vereniging met betrekking tot de verschuldigde bondscontributie te beperken.

We begrijpen dat dit voor iedereen een teleurstelling is, maar wij kunnen degenen die willen blijven turnen gelukkig doorverwijzen naar Veenland in Wilnis.

Wij, als dagelijks bestuur, zullen ons het komende jaar actief inzetten om alsnog een train(st)er te vinden en hopen in seizoen 2019/2020 een doorstart te kunnen maken.

Tips blijven welkom! Blijf ons volgen via Facebook!

Wij willen jullie bedanken voor het gestelde vertrouwen in onze vereniging.

In het bijzonder willen wij juf Märy en juf Miranda bedanken voor hun inzet!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van GV Atalante

GV Atalante zoekt ervaren turntrain(st)er

Wij zijn  met spoed op zoek naar een ervaren, enthousiaste turntrain(st)er met KNGU licentie niveau 3 of afgeronde sportopleiding zoals Sport en Bewegen, CIOS of ALO.

Ken je iemand in je omgeving die deze uitdaging aan wil pakken en op woensdagmiddag en -avond beschikbaar is? Laat hem of haar uiterlijk 17 juni 2018 per e-mail contact opnemen (info@gvatalante.nl)!

Het zou toch enorm te betreuren zijn als wij na 61 jaar de lessen komend seizoen niet voort kunnen zetten!!

Wij waarderen uw hulp ten zeerste!

Met vriendelijke groet,

Bestuur GV Atalante

Dus.. ken je iemand die dit geweldig zou vinden te doen? Een superclub waar iedereen met hart en ziel kinderen in het dorp leert turnen.