Lidmaatschap

Inschrijven
Bij Atalante mag je twee keer gratis meedoen. Als je daarna nog even enthousiast bent en besluit ook lid te willen worden, dan kun je je hier inschrijven. 

Het seizoen 
Het seizoen loopt van 1 september tot en met 30 juni. Alleen tijdens de vakanties en op feestdagen vinden er geen lessen / trainingen plaats. Klik op Vakantierooster voor het actuele vakantierooster.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 seizoen.

Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor opzegging ( Uiterlijk 4 weken voor het einde van het seizoen schriftelijk dus voor 1 juni ) wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend verlengd met een jaar en er zal dus een betaling van de volledige contributie voor het nieuwe seizoen plaatsvinden. Opzeggingen van het lidmaatschap kan hier. 

Tussentijds opzeggen ontheft u niet van de verplichting de contributie over het gehele jaar te voldoen. 

Peuters kunnen vanaf 1,5 jaar bij ons terecht. Jeugdleden tot 4 jaar hebben de mogelijkheid per half jaar op te zeggen. Dus per 1 juni of 1 december. Als zij per 1 december opzeggen krijgen zij de vooruit betaalde contributie (na controle) retour.

Voor langdurige blessures is het volgende van toepassing: Indien een lid bij de ledenadministratie schriftelijke melding maakt dat zij/hij geblesseerd is geraakt, zal het bestuur een beslissing nemen over verrekening/restitutie van de contributie.