KNGU-voordelen

Waarom bondscontributie?

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).Hiervoor betaalt u jaarlijks een bijdrage.

Voordelen hiervan zijn onder andere:

  •  KNGU-leden zijn verzekerd. Er is hiervoor een WA-verzekering.
  •  KNGU-organisaties zijn via de KNGU aangesloten bij de landelijk erkende sportorganisatie NOC*NSF. Dit is veelal een vereiste om in aanmerking te komen voor lokale, regionale en landelijke overheidssubsidies.
  •  De KNGU-regio-ondersteuning behelst o.a. de organisatie van wedstrijden, studiedagen en themabijeenkomsten, maar ook hulp van de Districtsconsulent en het regio-Vo-team. Districtsconsulent en regio-Vo-team ondersteunen organisaties op bestuurlijk en technisch vlak.
  •  De KNGU betaalt voor de organisaties de BUMA-STEMRA-rechten voor het gebruik van muziek tijdens trainingen en demonstraties.
  •  Beschikbaar stellen promotiemateriaal als folders, posters, stickers etc. van de diverse productgroepen alsmede lesondersteuningsmateriaal voor technisch kader.
  •  KNGU-leden kunnen deelnemen aan activiteiten en wedstrijden in alle disciplines op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.
  •  Aanbod van oefenstof voor recreatie- en wedstrijdsport, alsmede landelijk erkende opleidingen. Organisatie van studiedagen en bijscholingen voor technische leiding, juryleden en bestuursleden.
  •  Als lid heeft men 50% korting op de opleidingsactiviteiten en korting op de deelnameprijs van een aantal activiteiten. Kijk voor meer informatie over bondscontributie op de website van de KNGU.