Inschrijfformulier

Bij Atalante mag je twee keer gratis meedoen. Als je daarna nog even enthousiast bent en besluit ook lid te willen worden, dan kun je onderstaand formulier invullen of een ingevuld inschrijfformulier te mailen naar de ledenadministratie of inleveren bij juf Märy.


Hallo nieuw Atalante lid,

Hartelijk welkom bij onze vereniging. Wij hopen dat je een leuke tijd bij ons zult hebben.  Voor je tot inschrijving overgaat, verzoeken wij u het hieronder vermelde zorgvuldig door te
lezen.

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 9,95;
De inschrijving dient zo spoedig mogelijk te geschieden;
De contributie ben je jaarlijks verschuldigd;
De contributie ben je bij aanmelding direct en daarna jaarlijks verschuldigd;
Bij tussentijdse opzegging blijf je het volledige bedrag verschuldigd;
Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met een jaar;
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, bij de leiding of de ledenadministratie;
Uiterlijk 4 weken voor het einde van het lidmaatschap dus vóór 1 juni.
Jeugdleden tot 4 jaar hebben de mogelijkheid per half jaar op te zeggen.
Uniforme kleding tijdens wedstrijden is voor de vereniging een vereiste;
Het pakje kunt u huren bij de vereniging.
De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
Waardevolle spullen dus zoveel mogelijk thuis laten.


INSCHRIJFFORMULIER G.V. ATALANTE te Vinkeveen

Voorletters (verplicht)

Roepnaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

evt. Achternaam ouders

Adres (verplicht)

Postcode en woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Email (verplicht)

Dag en tijdstip van les

Wenst met ingang van

lid te worden van G.V. Atalante te Vinkeveen.

Door inschrijving bij onze vereniging verplicht u zich conform statuten en huishoudelijk reglement te handelen en verplicht u zich de contributieregeling na te komen.

Eventuele opmerkingen:

Welkom bij Atalante!

Bestuur van G.V. Atalante