Categoriearchief: nieuws

Seizoen 2018/2019

Beste leden, ouders, verzorgers,

Op 7 juni jongstleden hebben wij jullie hulp gevraagd in onze zoektocht naar een nieuwe train(st)er. Wij willen jullie bedanken voor alle tips en steun hiervoor. Tijdens de onderlinge wedstrijden hebben wij gecommuniceerd dat we een potentiële kandidaat hadden, maar helaas heeft deze kandidaat laten weten er toch vanaf te zien.

Dit betekent dat wij jullie met pijn in ons hart moeten mededelen dat wij komend seizoen niet kunnen starten met onze lessen en dat we de vereniging stil moeten leggen.

Volgens onze statuten kunnen wij als dagelijks bestuur niet het lidmaatschap met onze leden om deze reden opzeggen. Als dagelijks bestuur stellen wij voor om de vereniging vooralsnog niet op te heffen en om de contributie voor het komend seizoen vast te stellen op € 0,-. Tot die tijd zal het dagelijks bestuur geen contributie innen. Op korte termijn zal een Algemene Leden Vergadering worden ingepland om de toekomst van de vereniging te bespreken. Vooruitlopend op deze vergadering zullen alle leden bij de KNGU worden uitgeschreven om de kosten voor de vereniging met betrekking tot de verschuldigde bondscontributie te beperken.

We begrijpen dat dit voor iedereen een teleurstelling is, maar wij kunnen degenen die willen blijven turnen gelukkig doorverwijzen naar Veenland in Wilnis.

Wij, als dagelijks bestuur, zullen ons het komende jaar actief inzetten om alsnog een train(st)er te vinden en hopen in seizoen 2019/2020 een doorstart te kunnen maken.

Tips blijven welkom! Blijf ons volgen via Facebook!

Wij willen jullie bedanken voor het gestelde vertrouwen in onze vereniging.

In het bijzonder willen wij juf Märy en juf Miranda bedanken voor hun inzet!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van GV Atalante

GV Atalante zoekt ervaren turntrain(st)er

Wij zijn  met spoed op zoek naar een ervaren, enthousiaste turntrain(st)er met KNGU licentie niveau 3 of afgeronde sportopleiding zoals Sport en Bewegen, CIOS of ALO.

Ken je iemand in je omgeving die deze uitdaging aan wil pakken en op woensdagmiddag en -avond beschikbaar is? Laat hem of haar uiterlijk 17 juni 2018 per e-mail contact opnemen (info@gvatalante.nl)!

Het zou toch enorm te betreuren zijn als wij na 61 jaar de lessen komend seizoen niet voort kunnen zetten!!

Wij waarderen uw hulp ten zeerste!

Met vriendelijke groet,

Bestuur GV Atalante

Dus.. ken je iemand die dit geweldig zou vinden te doen? Een superclub waar iedereen met hart en ziel kinderen in het dorp leert turnen.

Zaterdag 23 September is het 60-Jarig jubileum van gymvereniging Atalante

Onze gymvereniging bestaat deze maand 60 jaar en dat gaan we vieren! Het feest zal plaatsvinden op zaterdag 23 september a.s. in De Boei met een feestelijke ochtend voor alle leden van de gymvereniging. Oud-leden en oud-bestuursleden zijn vanaf 11:45 uur ook van harte uitgenodigd. Zij kunnen dan vanaf 12 uur getuige zijn van de resultaten van het ochtendprogramma om daarna na en bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Geef je zo spoedig mogelijk op via info@gvatalante.nl. Heel graag tot zaterdag 23 september!

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur Opening en warming up
09.15 uur Diverse activiteiten (vanaf 11.00 uur voor de allerkleinsten tot en met 4 jaar)
11:45 uur Einde activiteiten
12.00 uur Optreden door de kinderen (ouders, broers/zussen, oud-leden en oud-bestuursleden zijn van harte welkom)
12.30 uur Receptie
13.00 uur Afsluiting

Atalante straalt tijdens de 3/4-kamp in Wilnis

Vinkeveen, 23-01-2016

Op deze stralende zaterdag vertrokken maar liefst 9 turngroepen vanuit Vinkeveen naar de Willisstee in Wilnis om mee te doen met de jaarlijkse drie/vierkamp van Rayon de Vechtstreek. Verspreid over de ochtend en de middag mochten zij laten zien wat ze de afgelopen maanden geleerd hebben en dit showen aan de vele papa’s, mama’s en andere enthousiaste fans.

Voor een aantal van hen was dit hun eerste wedstrijd ooit, maar ook voor hen die al eerdere wedstrijden geturnd hebben was het best spannend. Onder de bezielende leiding van juf Märy lieten alle kinderen het beste van hun kunnen zien. Wat zag het er allemaal super uit.

Voor twee van de teams (Atalante 2 en 8) was dit voldoende voor het bereiken van een finaleplaats in Soest op 8 april a.s., maar ook alle anderen konden met opgeheven hoofd terug naar Vinkeveen.

Hulde aan allen, want wat hebben jullie allemaal waanzinnig jullie best gedaan!!!

Aangepaste lestijden december en januari

In verband met de feestdagen en vakantie zijn er in december en januari aangepaste lestijden.

Woensdag 16 december
In tegenstelling tot eerdere berichten zijn de tijden van de lessen ongewijzigd. Vandaag dus gewoon les!

Woensdag 23 en 30 december
Alle lessen vervallen i.v.m. kerstvakantie.

Woensdag 6 januari 2016
Alle lessen vervallen in verband met de nieuwjaarsreceptie in De Boei.

Aangezien de meisjes die les hebben op woensdag tussen 16:30 en 19:30 aan het  oefenen zijn voor de 3- / 4-kamp van zaterdag 23 januari 2016, hebben we de mogelijkheid om lessen in te halen op donderdag 7 en 14 januari 2016. Hiervoor ontvangen de desbetreffende kinderen een persoonlijke uitnodiging van Märy.

Aangepaste lestijden op woensdag 2 december

In verband met bezoek van de gympieten zijn er aangepaste  lestijden op woensdag 2 december. De kinderen van de dinsdag zijn, naast de les van 1 december, van harte welkom van 15.30- 16.30 uur. De les van woensdag van 16.30-17.30 uur blijft ongewijzigd.
De kinderen die tussen 16.30 en 18.30 uur op woensdag lessen zijn van 16.30-17.30 uur van harte welkom.
Andere lestijden van de woensdag blijven ongewijzigd.

 

zomervakantie 2015

Beste kinderen en ouders,

De zomervakantie is alweer in zicht. De laatste lessen van GV Atalante zijn volgende week, op dinsdag 23 en woensdag 24 juni 2015. We gaan er een gezellige laatste les van maken en je mag een vriendje of vriendinnetje meenemen naar deze les.

vakantiezon

Wij wensen jullie een fijne vakantie toe en zien je graag weer terug op dinsdag 1 of woensdag 2 september 2015!

Zonnige groet,

Märy van Eijk en het bestuur van GV Atalante

Onderlinge wedstrijden op zaterdag 20 juni

Op zaterdag 20 juni a.s. vinden bij gymvereniging Atalante de jaarlijkse onderlinge wedstrijden plaats. Deze wedstrijden zijn voor alle lessers vanaf 5 jaar.

Uiteraard cartoon01hopen wij dat iedereen die dag mee kan doen. Mocht je echter niet kunnen, wil je dat dan zo snel mogelijk aan juf Märy laten weten?

 

 

 

Deze wedstrijddag ziet er als volgt uit:

  • Van 9:00 – 9:45 uur de wedstrijd van de 5-6-jarigen en 6 t/m 8-jarigen
  • Rond 9:50 uur de prijsuitreiking
  • Van 10:00 – 10:45 uur de wedstrijd van de 9 t/m 12-jarigen
  • Rond 10:50 uur de prijsuitreiking
  • Van 11:00 tot 11:30 mogen alle kinderen zich uitleven op de tumblingbaan

 

Hoe laat je precies in de gymzaal van de Boei verwacht wordt hoor je uiteraard voor de wedstrijd nog!

cartoon02 didl

Alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom om vanaf de tribune de kinderen aan te moedigen. Graag hopen wij jullie allemaal te zien op zaterdag 20 juni!

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering GV Atalante

Graag nodigen wij alle (ouders van) leden van Gymnastiekvereniging Atalante uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 9 juni a.s. in De Boei te  Vinkeveen.

Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Jaaroverzicht/ begroting
5. Contributie 2015-2016
6. Verslag van de kascommissie
7. Benoeming van de kascommissie
8. Bestuur; er is een vacature voor de functie van ledenadministratie
9. Rondvraag

Graag ontmoeten wij u  op 9 juni a.s.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van GV Atalante

PS: Uiteraard hopen we alle leden volgend cursusjaar weer te treffen, maar mocht je op willen zeggen, doe dat dan uiterlijk vóór 1 juni a.s.. Zie ook hier.

Met ingang van het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wilt u dit gezellige bestuur komen versterken laat dit dan aan één van ons of juf Märy weten! Alvast bedankt!!!