GV Atalante is met ingang van 15 april 2019 opgeheven

Helaas hebben wij geen nieuwe train(st)er gevonden voor onze vereniging. Om deze reden hebben wij op 18 maart en 15 april jongstleden een Algemene Leden Vergadering gehouden. Bij deze willen wij u informeren dat op de 2e Algemene Leden Vergadering, gehouden op 15 april jongstleden, de meerderheid van de aanwezigen voor ontbinding van onze vereniging heeft gestemd.

Dit besluit tot ontbinding hebben wij “ingeschreven” bij de Kamer van Koophandel en is geregistreerd in het Handelsregister. Dit betekent dat onze vereniging met ingang van 15 april 2019 niet meer bestaat en uw lidmaatschap automatisch beëindigd is.

Wij willen jullie bedanken voor het gestelde vertrouwen in onze vereniging. In het bijzonder willen wij juf Märy en juf Miranda bedanken voor hun inzet!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van GV Atalante in liquidatie

Turnen en gymmen in Vinkeveen 1957 -2019